XPY4004-HD, 8004-HD, 8008-HD y XPY4002-KX, 4004-KX, 8004-KX